• [ĐẠI TỶ] Ra mắt S76 Trình Phổ lúc 15h00 ngày 24/09/2021 24/09
  • [ĐẠI TỶ] Hoàn Tất Bảo Trì 24/09 24/09
  • [Đại Tỷ 3Q] Thông Báo Gộp Server 24/09 23/09
  • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S75 Liêu Hóa lúc 15h00 ngày 21/09/2021 21/09
  • [ĐẠI TỶ] MINIGAME - LẬT HÌNH RINH QUÀ (20/09) 20/09
  • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S74 Lưu Thiện lúc 15h00 ngày 17/09/2021 17/09
  • [ĐẠI TỶ] Cập Nhật Code Bắp Tháng 9 16/09
  • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S73 Khương Duy lúc 15h00 ngày 15/09/2021 15/09
  • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S72 Lăng Thống lúc 15h00 ngày 13/09/2021 13/09