[ĐẠI TỶ] Sự kiện Quà siêu hời

Trang chủ > Sự Kiện > [ĐẠI TỶ] Sự kiện Quà siêu hời
1. SERVER MỚI:
♦ Điều kiện mở: Lv7
♦ Tham gia: vào biểu tượng Quà Siêu Hời  Server Mới
♦ Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 7 (mở server)
♦ Nội dung: 
• Nạp YCoin để mua các gói quà.
• Đặc biệt, có thể sở hữu tướng Trương Phi-Đỏ, Lưu Bị-Đỏ, Triệu Vân-Vàng, Túi Tướng Đỏ Tứ Quốc, Rương Tướng Đỏ Tự Chọn...
• Mỗi gói quà giới hạn mua 1 lần.
 
 
2. TOP LỄ BAO:
♦ Điều kiện mở: Lv25
♦ Tham gia: vào biểu tượng Quà Siêu Hời  Top Lễ Bao
♦ Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 8 (mở server)
♦ Nội dung: 
• Mỗi ngày thay đổi vật phẩm gói quà tương ứng với sự kiện Đua Top hôm đó.
• Nạp YCoin để mua các gói quà siêu giá trị.
• Mỗi gói quà giới hạn số lần mua mỗi ngày, qua 0h tạo mới sự kiện.
 
 
3. LỄ BAO NGÀY:
♦ Điều kiện mở: Lv25
♦ Tham gia: vào biểu tượng Quà Siêu Hời  Lễ Bao Ngày
♦ Thời gian diễn ra: Hằng ngày
♦ Nội dung: 
• Gồm 2 gói phúc lợi ngày: Quà Siêu To và Lễ Bao VIP.
• Hằng ngày có thể nhận miễn phí Quà Mỗi Ngày 1 lần tại Quà Siêu To và 1 lần tại Lễ Bao VIP.
• Nạp YCoin để mua các gói quà.
• Mỗi gói quà giới hạn mua 1 lần mỗi ngày, qua 0h reset lượt mua.
 
 
4. PHÚC LỢI TUẦN:
♦ Điều kiện mở: Lv30
♦ Tham gia: vào biểu tượng Quà Siêu Hời  Phúc Lợi Tuần
♦ Thời gian diễn ra: Hằng ngày
♦ Nội dung: 
• Hoạt động tuần hoàn, từ 0h thứ 2 đến 23h59 chủ nhật hàng tuần.
• Nạp YCoin để mua các gói quà.
• Mỗi gói quà giới hạn số lần mua mỗi tuần, qua 0h thứ 2 hàng tuần reset lượt mua.
 
 
5. PHÚC LỢI THÁNG:
♦ Điều kiện mở: Lv30
♦ Tham gia: vào biểu tượng Quà Siêu Hời  Phúc Lợi Tháng
♦ Thời gian diễn ra: Hằng ngày
♦ Nội dung: 
• Hoạt động tuần hoàn, từ 0h ngày đầu tháng đến 23h59 ngày cuối tháng.
• Nạp YCoin để mua các gói quà.
• Mỗi gói quà giới hạn số lần mua mỗi tháng, qua 0h ngày 1 hàng tháng reset lượt mua.
 
 
6. NGUYÊN LIỆU KHUYẾN MÃI:
♦ Điều kiện mở: Lv30
♦ Tham gia: vào biểu tượng Quà Siêu Hời  NL Khuyến Mãi
♦ Thời gian diễn ra: Hằng ngày
♦ Nội dung: 
• Hoạt động tuần hoàn, từ 0h ngày đầu tháng đến 23h59 ngày cuối tháng.
• Nạp YCoin để mua các gói Nguyên liệu siêu rẻ.
• Mỗi loại Nguyên liệu, sau khi mua gói giá thấp sẽ hiện gói giá cao hơn.
• Qua 0h ngày 1 hàng tháng reset lượt mua.