• [ĐẠI TỶ] Ra mắt S76 Trình Phổ lúc 15h00 ngày 24/09/2021 24/09
 • [ĐẠI TỶ] Hoàn Tất Bảo Trì 24/09 24/09
 • [Đại Tỷ 3Q] Thông Báo Gộp Server 24/09 23/09
 • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S75 Liêu Hóa lúc 15h00 ngày 21/09/2021 21/09
 • [ĐẠI TỶ] MINIGAME - LẬT HÌNH RINH QUÀ (20/09) 20/09
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Nạp thời hạn 7 ngày 20/09 - 26/09 20/09
 • [ĐẠI TỶ] Chuỗi sự kiện tuần 20/09 - 26/09 20/09
 • [ĐẠI TỶ] Sự Kiện Trung Thu 19/09
 • [ĐẠI TỶ] Chuỗi sự kiện tuần 13/09 - 19/09 13/09
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Nạp thời hạn 7 ngày 13/09 - 19/09 13/09
 • [ĐẠI TỶ] Chiến hồn - Liệp hồn 26/07
 • [ĐẠI TỶ] Thần dực 26/07
 • [ĐẠI TỶ] Quang hoàn 26/07
 • [ĐẠI TỶ] Bộ sưu tập 26/07
 • [ĐẠI TỶ] Kế mưu 26/07