• [PHIÊN BẢN MỚI] Cập nhật tính năng 17/10
  • [ĐẠI TỶ] Cập Nhật Code Bắp tháng 10 (Đợt 2) 17/10
  • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S80 Đinh Phụng lúc 15h00 ngày 15/10/2021 15/10
  • [Đại Tỷ 3Q] Thông Báo Gộp Server 12/10 11/10
  • [ĐẠI TỶ] MINIGAME - RUNG CÂY NHẬN QUÀ (11/10) 11/10
  • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Nạp thời hạn 7 ngày 11/10 - 17/10 11/10
  • [ĐẠI TỶ] Chuỗi sự kiện tuần 11/10 - 17/10 11/10
  • [PHIÊN BẢN MỚI] Tướng Lam 08/10
  • [PHIÊN BẢN MỚI] Chào Đón Dàn Kỵ Mã Trong Phiên Bản Ân Duyên 08/10